กลับไปหน้าหลัก

Installation Methods (วิธีการติดตั้ง)


หรือไม่วิธีการเช็คแบบง่ายๆ คือหาไม้ที่มีความยาวประมาณ 1 เมตรขึ้นไปวางทาบลงบนพื้นผิวถ้าพื้นที่ไม่ได้ระดับเราจะเห็นแสงรอดออกมาถ้า ระดับ

แสงที่รอดออกมา มีมากกว่า 3-4 มม. ควรจะต้องมีการปรับระดับพื้นผิวเสียก่อนการปรับนั้นอาจจะใช้ไม้อัด วีว่าบอร์ดหรือ ปรับด้วยปูนซีเมนต์ ในการ

ปรับระดับ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าเป็น laminated floor และ engineered floor สามารถติดตั้งทับบนพื้นไม้ปาร์เก้เดิมได้ถ้าปาร์เก้เดิมไม่ชำรุดหลุดร่อน

หรือติดตั้งทับบนกระเบื้อง,กระเบื้องยางหรือหินอ่อนก็ได้ กรณีถ้าพื้นไม่ได้ระดับแล้วเราทำการติดตั้งลงไปเวลาเดินเหยียบลงไปพื้นไม้ก็จะยวบตัวตาม

พื้นผิวด้านล่างที่ไม่เรียบและอาจทำให้เกิดเสียงขึ้นได้ เมื่อตรวจสอบพื้นผิวว่าได้ระดับแล้ว ต่อมาเราต้องตรวจสอบสภาพความชื้นของพื้นที่จะติดตั้งว่า

มีความชื้นมากน้อยเพียงใด ถ้าพื้นปูนซีเมนต์ ที่เทใหม่ควรจะต้องทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์(ในกรณีความหนาของท้อปหน้ามากๆ) ถ้าบริเวณที่ติดตั้งไม้พื้นมี

น้ำซึม, รั่ว , หรือท่อน้ำแอร์รั่วหรือบริเวณขอบเฟรมกระจกที่ติดระเบียงหรือบริเวณที่น้ำสามารถซึมผ่านเข้ามาได้ควรทำการ Test และแก้ไขให้เรียบร้อย

ก่อนติดตั้งไม้พื้น ถ้าลูกค้าไม่มีเครื่องตรวจสอบความชื้นของพื้นปูน มีวิธีง่ายๆ ที่สามารถตรวจเช็คได้ดีระดับหนึ่งคือ อาจจะนำพลาสติดใส มาวางลง

บนพื้นซีเมนต์ แล้วปิดขอบด้วยเทปกาวรอบด้าน ทิ้งไว้ให้ข้ามคืน หรือ ถ้าพื้นมีความชื้นมากๆ ก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าพลาสติกจะขุ่น เหมือนมีไอน้ำ

มาเกาะ ถ้าเกิดเหตุการณ์ ในลักษณะนี้ ควรทิ้งให้พื้นแห้งเสียก่อน ไม่ควรติดตั้งไม้พื้นลงไปเพราะอาจจะทำให้ไม้พื้นขยายตัวและเสียหายได้ในภายหลัง

ฉะนั้นก่อนการติดตั้งไม้พื้นทุกชนิดควร ติดต่อผู้ขายและผู้ให้บริการติดตั้งไม้พื้นทำการตรวจสอบสภาพพื้นผิวเสียเสียก่อน กลับไปด้านบน

 

คุณสมบัติของ EPE Foam คือจะช่วยกันความชื้นเพราะ EPE Foam จะมี ฟิล์มใสกันชื้นเคลือบอยู่ จึงไม่จำเป็นต้องปูพลาสติกใสรองพื้นก่อน และตัว

EPE นี้จะมีความหนาประมาณ 2 มม. ซึ่งมีความยืดหยุ่นเราจะสังเกตุได้หลังจากการติดตั้งไม้พื้นแล้วเวลาเดินจะมีการให้ตัวของไม้พื้นบ้าง และจะรู้

สึกนิ่มและสบายเท้ากว่าการติดตั้งระบบอื่น ข้อเสียของระบบนี้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยคือถ้าพื้นล่างไม่เรียบ ไม่ได้ระดับ ก็จะทำให้เกิดเสียงบ้างเล็กน้อย

ระบบนี้ง่ายต่อการรื้อซ่อม เพราะไม่มีการทากาวลงบนพื้น คือจะวางไม้ลงไปบน EPE Foam โดยตรง แต่จะมีไม้บัว หรือ ตัวจบงานวิ่งรอบพื้นไม้ กับ

ผนัง เพื่อทำการกดขอบไม้พื้นด้านข้างรอบผนังไว้ไม่ให้ขยับหรือเคลื่อนตัว ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งระบบนี้กับไม้พื้น laminate คือถ้าพื้นที่ ที่จะ

ติดตั้งไม้พื้น มีความยาวมากกว่า 11 เมตรx ความกว้างมากกว่า 11 เมตร หรือ มีห้องย่อย แบ่งเป็นหลายห้อง ควรจะมีตัว t-joint แบ่งระหว่างห้อง และ

แบ่งครึ่งระหว่างพื้นที่ ที่มีความยาวมากๆ เพื่อที่จะทำให้ไม้เป็นอิสระต่อกัน ในแต่ละส่วนเพราะไม้ laminate นั้นไม่มีการวางโครงสร้าง จะทำให้มีการ

ขยายตัวได้รอบทิศทาง ถ้าเราไม้แบ่งด้วย t-joint แล้ว อาจจะเกิดความเสียหาย หรือไม้ดันตัว ได้ง่ายถ้าได้รับความชื้นจากภายนอกมากๆ

กลับไปด้านบน

 

ด้านหลังของไม้พื้น และติดลงไปกับพื้นซีเมนต์ โดยตรง หรือติดตั้งกับพื้นที่มีลักษณะเรียบได้ระดับมากๆ การติดตั้งนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับพื้นไม้ Solid

พื้นไม้จริง หรือ engineered floor เท่านั้น ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับไม้พื้น laminate floor (ไม้เทียม หรือไม้สังเคราะห์โดยเด็ดขาด) เพราะไม้ชนิดนี้มี

การขยายตัวของไม้สูงเมื่อมีกาวมายึดติดอาจทำให้ไม้เกิดความเสียหายได้ ไม้ laminate ของผู้ขายทั่วโลกจะใช้วิธีการติดตั้งแบบลอยตัวเท่านั้น ยกเว้น

ถ้านำมาติดตั้งพื้นที่เล็กๆ เช่น ท้อปโต๊ะ บันได ที่ต้องการความแน่นหนาเวลาเดิน ก็อาจจะใช้กาวชนิดนี้ได้ เป็นบางกรณี ข้อดีของการติดตั้งระบบนี้

คือ จะทำให้พื้นไม้ที่ติดตั้งแน่นหนา เวลาเดินก็ไม่ทำให้เกิดเสียง หรือ มีลักษณะให้ตัวเหมือนการติดตั้งแบบลอยตัว ข้อเสียก็อาจจะมีบ้างก็ตอนเวลา

รื้อซ่อม เพราะกาวชนิดนี้จะติดแน่นมาก อีกอย่างคือราคาของการติดตั้งระบบกาว PU นี้จะสูงกว่าระบบอื่น กลับไปด้านบน

 

อัด หรือวีว่าบอร์ดเท่านั้น เพราะปืนลมที่ยิงส่งลูกแมกซ์นั้นจะสามารถยิงติดได้ดีกับวัสดุรองพื้นทั้งสองตัวนี้ การใช้ไม้อัด หรือวีว่าบอร์ดรองพื้นก่อน

นั้น เพื่อเพิ่มความแน่นหนาของการติดตั้งและเป็นการช่วยปรับระดับพื้นปูนด้านล่างที่อาจจะไม่เรียบสนิท โดยที่ไม่ต้องการปรับระดับด้วยปูนซีเมนต์

วิธีการคือตีไม้อัดด้วยตะปู เว้นช่องไฟระหว่างไม้อัดแต่ละแผ่นไว้พอประมาณ อาจจะใช้กาว latex หรือ coat 100 ทายึดด้านล่างบ้างเล็กน้อย หรือใช้ฝัง

พุค กรณีที่ตะปูตีลงยาก ต่อมาก็คือการติดตั้งไม้พื้นลงบนไม้อัด หรือวีว่าบอร์ดที่ติดตั้งรองพื้นไว้แล้ว ระบบนี้เหมาะกับการติดตั้งกับไม้พื้น Solid wood

,Engineerd flooring เท่านั้น ไม่เหมาะกับไม้พื้น laminate ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่อาจจะยกเว้นได้บางกรณีเช่นต้องการนำไม้ laminate มาทำเป็น

ผนัง หรือ บันไดที่มีพื่นที่ไม่มากนัก เวลายิงแมกซ์ยึดกับไม้พื้นนั้น จะยิงลักษณะแทยงเข้ากับลิ้นของไม้พื้น และอาจจะใช้กาวบ้างเล็กน้อยทาด้านหลัง

ไม้พื้น เพื่อให้ไม้ยึดแน่นได้มากขึ้นแต่ไม่ควรทากาวเยอะมากจนเกินไป (latex หรือ coat100) ระบบการติดตั้งลักษณะนี้ข้อดีคือจะมีความแน่นหนา

แข็งแรงมากกว่าระบบอื่น รื้อซ่อมได้ไม่ยากและง่ายจนเกินไป เวลาเดินจะสัมผัสได้ว่ามีความแข็งแรง แต่อาจจะกระด้างเท้า มากกว่าสองระบบ ที่

กล่าวมาข้างต้น (คือไม่นิ่มนวล เท่าที่ควรแต่แข็งแรง) ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องราคาในการติดตั้ง มีราคาใกล้เคียงกับการติดตั้งแบบใชักาว PU

กลับไปด้านบน

 

ธรรมดาในการทำความสะอาด คือกวาดพื้นด้วยไม้กวาด หรือ ใช้เครื่องดูดฝุ่น หลังจากนั้นก็ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดหมาดๆ จนเกือบแห้งเช็ดถูพื้นไม้ให้

ทั่วทุกบริเวณที่จะทำความสะอาด ถ้าลูกค้าต้องการใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้นไม้ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเลือกน้ำยาที่ไม่มีส่วนผสมของแอล

กอฮอล์ผสมอยู่ ข้อควรระวังในการทำความสะอาดคือไม่ควรใช้น้ำราดลงไปโดยตรงบนพื้นไม้หรือใช้ผ้าเปียกชุ่มน้ำมากๆ เช็ดพื้นไม้เพราะอาจจะทำ

ให้อายุการใช้งานของไม้น้อยลง เนื่องจากความชื้นสามารถซึมผ่านลงไปทำความเสียหายพื้นไม้ได้ และหมั่นตรวจดูเรื่องความชื้นในส่วนอื่นๆ ที่อาจ

จะทำความเสียหายให้กับพื้นไม้ได้ เช่น น้ำรั่ว น้ำซึม ฝนสาด น้ำแอร์รั่ว เป็นต้น เท่านี้ก็เพียงพอสำหรับการดูแลรักษาพื้นไม้ให้อยู่กับเราไปนานๆ

กลับไปหน้าหลัก //////กลับไปด้านบน

 

Tel.02-8167400 , Hotline. 089-1282761 Fax: 02-8166400 (Mon-Fri 8.30am.-5.00pm.)

Email: info@iyaraflooring.co.th © 2011 by iyaraflooring.co.th

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอยรา ฟลอริ่ง จำหน่าย ติดตั้ง และขัดทำสีไม้พื้นทุกชนิด